مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مکانیک
  گرایش حرارت و سیالات /دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز / معدل 16.51

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴
  شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران(iei)
  مهندسی مکانیک/هوافضا/ بازرس فنی

  توضیحات: پروژه چهار ماهه بازرسی در شرکت پتروشیمی رازی،به عنوان بازرس فنی مشغول به کار بودم.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • بازرسی جوش NDT Level I
  80% Complete
  عنوان مدرک: آموزشگاه خانه مهندسان جوان
 • بازرسی جوش NDT Level II
  80% Complete
  عنوان مدرک: آموزشگاه خانه مهندسان جوان
 • اصول پایپینگ (Piping)
  80% Complete
  عنوان مدرک: آموزشگاه خانه مهندسان جوان
 • بازرسی جوش چشمی VT
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه آزاد واحد اهواز
 • تسلط کامل بر نقشه های آیزومتریک،P&ID,PFD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنای کامل با دستگاه ضخامت سنجی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • PDMS
  60% Complete
  عنوان مدرک: آموزشگاه خانه مهندسان جوان

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • بازرسی جوش NDT Level I
  80% Complete
  عنوان مدرک: آموزشگاه خانه مهندسان جوان
 • بازرسی جوش NDT Level II
  80% Complete
  عنوان مدرک: آموزشگاه خانه مهندسان جوان
 • اصول پایپینگ (Piping)
  80% Complete
  عنوان مدرک: آموزشگاه خانه مهندسان جوان
 • بازرسی جوش چشمی VT
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه آزاد واحد اهواز
 • تسلط کامل بر نقشه های آیزومتریک،P&ID,PFD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنای کامل با دستگاه ضخامت سنجی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com