مختصری از من

اینجانب بسیار علاقه مند هستم که مهارت و انگیزه ی خودرا با موسسه ی شما به اشتراک بگذارم.چند ویژگی
بارز اینجانب که می تواند در پیشبرداهداف موسسه ی
شما مفید فایده باشد،روحیه ی بالای کار تیمی ،تعهدو
مسئولیت پذیری ،داشتن مهارت ارتباطی بالا و توان حل مسئله ی من است و سخت کوشی از عوامل مهمی است
که در موفقیت هایم تاثیر بسزایی داشته است .

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  دیپلم فقه وحقوق
  گرایش حقوق / معدل 17

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه مند و همچنین مهارت در کارهای هنری (سیاه قلم ونقاشی چهره)و خلاقیت
 • اخذکارت بسیج فعال در سال 92 و شرکت در فعالیت های فرهنگی بسیج در شهر نجف اباد
 • علاقه مند به فعالیت های جهادی
 • شرکت در کلاس های اتوماسیون اداری در موسسه ی مرساد.
 • علاقه مند و مهارت در زمینه ی هنری (نقاشی چهره وسیاه قلم )و خلاقیت .
 • اخذ کارت بسیج فعال و فعالیت درزمینه ی فرهنگی بسیج .

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • ACCESSوEXCEL
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com