مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد

پیشینه شغلی

  • شهریور ۱۳۸۳ تا هم اکنون
    شرکت صنایع شیشه آذز
    بازاریابی و فروش/ مسئول امور دفتری فروش
https://.com