مختصری از من

فعال و با انگیزه

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1392
  کارشناسی مدیریت
  گرایش صنعتی /دانشگاه آزاد اسلامی قزوین / معدل 12.5

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۸۷ تا آذر ۱۳۹۱
  فروشگاه
  آزاد

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزشی : کوهموردی - شنا
 • فرهنگی :مطالعه
 • احنماعی :جستجو شبکه های مجازی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • نرم افزار کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت فروش
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزار کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت فروش
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com