مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1387
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه ازاد / معدل 14

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • حسابداری مالی همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • حسابداری مالی - همکاران سیستم
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری مالی همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com