مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی عمران
  گرایش ژئوتکنیک /دانشگاه علم و صنعت / معدل 16.2
 • 1388 تا 1393
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه علم و صنعت / معدل 13

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت آبروت
  مهندسی عمران/ معماری/ مسئول کنترل پروژه و HSE برج A1 آتی شهر و عضو دفتر فنی
 • خرداد ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵
  شرکت آبروت
  مهندسی عمران/ معماری/ معاون کارگاه اجرای اسکلت فلزی ساختمان اداری تجاری بهاران 2 شرکت صبانفت

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  مشاور آموزشگاه ارشد عمران پایه

پروژه ها

 • 1394
  اجرای اسکلت فلزی ساختمان بهاران 2 شرکت صبا نفت
  معاون کارگاه
 • 1391
  برج A1 آتی شهر
  عضو دفتر فنی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • مهندسی عمران - متره و برآورد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HSE
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار MSP
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Primavera
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • TEKLA
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • GEOSTUDIO/PLAXIS/ SAFE/PFC.ABAQOUS... GEOTECHNICAL SOFTWARE
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HELP (LANDFILL DESIGN)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی تدبیر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار صورت وضعیت نویسی دیگر مانند تعدیل و تکسا
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ETABS
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: FCE
 • عربی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کانون زبان ایران
دانش تخصصی
 • مهندسی عمران - متره و برآورد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HSE
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com