مختصری از من

به عنوان فردی که چند سال از عمر خود را در این صنعت گذرانده ام باید بگویم که فروش یک حرفه نیست بلکه یک هنر است و برای یادگیری هنر اولین شرط علاقه است و با توجه به علاقه و ممارستی که در خود نسبت به این هنر میبینم ، می توانم تضمین موفقیت و مفید واقع شدن خود را به هر شرکتی در این زمینه بدهم .
لازم به ذکر است دریافتی برابر و حتی بیشتر از همکاران تمام وقت مشغول به کار اینجانب در شرکت های قبلی که در کنار تحصبل مشغول به کار نیز بوده ام نشان دهنده انگیزه بالا ، پشتکار ، همت اینجانب در انجام وظیفه و امور محوله است .

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش سیالات /دانشگاه موسسه غیر انتفاعی نبی اکرم(ص) تبریز

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  پخش ابزار ساختمانی و صنعتی کاریزما
  بازاریابی و فروش/ بازاریاب مویرگی و شاهرگی
 • مهر ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  صنایع غذایی شیرین تک تبریز
  بازاریابی و فروش/ بازاریاب شاهرگی و سوپروایزر فروش

  توضیحات: قطع همکاری به علت تغییر شدید و یکباره استراتژی فروش و در نتیجه پایین
  آمدن 10 برابری حقوق

 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۴
  شرکت یاسین طاها پخش سهند
  بازاریابی و فروش/ سرپرست و سوپروایزر فروش

  توضیحات: قطع همکاری به علت تغیرات داخلی شرکت

 • اردیبهشت ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۴
  شرکت تولیدی بیسکویت ستاره حام
  بازاریابی و فروش/ بازاریاب مویرگی و شاهرگی و سوپروایزر فروش و جانشین سرپرست

  توضیحات: قطع همکاری به علت عدم تحقق قول های شرکت

 • آبان ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۲
  پخش سراسری ایران
  بازاریابی و فروش/ بازاریاب مویرگی

  توضیحات: استعفا به علت حقوق کم شرکت و نیاز مالی بیشتر اینجانب

 • مرداد ۱۳۹۱ تا مرداد ۱۳۹۲
  صنایع غذایی شیرین تک تبریز
  بازاریابی و فروش/ بازاریاب مویرگی و شاهرگی و سوپروایزر فروش

  توضیحات: قطع همکاری به علت اختلاف مالی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • solidwork
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com