مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی مواد
  گرایش متالورژی صنعتی /دانشگاه شهید باهنر کرمان / معدل 16

پروژه ها

 • 1394
  ساخت فولاد دوفاازی

دانش تخصصی

 • Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe InDesign
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • uioiuo
  60% Complete
  عنوان مدرک: iuoiuo

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe InDesign
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com