مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی ارشد برق
  گرایش کنترل /دانشگاه شهید باهنر
 • 1385 تا 1388
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش منابع انسانی /دانشگاه آزاد کرمان
 • 1372 تا 1377
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه شهید باهنر

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شرکت مخابرات کرمان
  مهندسی برق/ رییس اداره بازرسی
 • شهریور ۱۳۸۴ تا خرداد ۱۳۹۲
  شرکت مخابرات کرمان
  مهندسی برق/ کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد
 • مهر ۱۳۸۱ تا شهریور ۱۳۸۴
  مخابرات کرمان
  مهندسی برق/ کارشناس مسئول پشتیبانی سوییچ
 • مهر ۱۳۸۰ تا مهر ۱۳۸۱
  مخابرات کرمان
  مهندسی برق/ کارشناس سوییچ
https://.com