مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1381 تا 1383
  دیپلم علوم انسانی
  گرایش - / معدل 17.19

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۵
  عمران سوله
  نگهبان

افتخارات

 • 1395
  یکی از ده استاد متفکر و خلاق و تاثیر گذار یک قرن اخیر در زمینه شعر و ادب به همراه سند

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • شاعری - نویسندگی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com