مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1391
    کارشناسی حسابداری
    گرایش حسابداری /دانشگاه شمال / معدل 17
https://.com