مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی فناوری اطلاعات
  /دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی / معدل 17

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • شبکه های کامپیوتری
  80% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • CCNA Routing And Switching
  80% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار شبیه سازی شبکه های کامپیوتری (GNS 3)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Cisco Packet Tracer
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • شبکه های کامپیوتری
  80% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • CCNA Routing And Switching
  80% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
https://.com