مختصری از من

پروژه ها

 • 1396
  زمان سنجی و روش سنجی فعالیت های pm تصفیه خانه جلالیه تهران
  مجری پروژه

دانش تخصصی

 • مدیریت کیفیت ISO 9001
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان ملی استاندارد

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار MSP
  80% Complete
  عنوان مدرک: دارای مدرک از دانشگاه امیرکبیر
 • شبیه سازی با Arena Archives
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک: دارای مدرک از دانشگاه تفرش
 • مدیریت کیفیت ISO 9001
  60% Complete
  عنوان مدرک: سازمان ملی استاندارد

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: آکادمی ملی زبان
دانش تخصصی
 • مدیریت کیفیت ISO 9001
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان ملی استاندارد
https://.com