مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی نفت
  گرایش حفاری /دانشگاه صنعت نفت / معدل 16.37

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  وزارت نفت
  مهندسی نفت/معدن/ کار آموزی یک ماه دکل حفاری.انجام عملیات حفاری با شبیه ساز های فوق پیشرفته

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  پروژه کارشناسی..تکنیک های جداسازی ترکیبات سنگین نفت خام
 • 1395

پروژه ها

 • 1395
  تکنیک های جداسازی ترکیبات سنگین نفت خام بعنوان پروژه کارشناسی

افتخارات

 • 1395

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • آشنایی کامل باتجهیزات حفاری وانجام فعالیت حفاری
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Drilling Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آشنایی کامل باتجهیزات حفاری وانجام فعالیت حفاری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com