مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی حقوق
  /دانشگاه پیام نور / معدل 14.81

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۵
  موسسه حقوقی
  حقوق/ کارمند اداری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com