مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1393
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش IT /دانشگاه صنعتی شاهرود / معدل 14

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Network+
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNA
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Adobe Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Cisco Packet Tracer
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Network+
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNA
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com