مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی مدیریت صنعتی
  /دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • به مدت یکسال ورزش نینجوتسو

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com