مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد فیزیک
  گرایش حالت جامد /دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق
 • 1384 تا 1388
  کارشناسی فیزیک
  گرایش هسته ای /دانشگاه ارومیه

ابزار و نرم افزار

 • wanT
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • quantum espresso
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • wannier90
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com