مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه آزاد
 • 1385 تا 1389
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه آزاد

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  اداره راه و شهرسازی استان هرمزگان
  مشاوره و انجام امور بیمه ای
 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  استانداری استان هرمزگان
  مشاوره و انجام امور بیمه ای
 • بهمن ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت صادراتی فراورده های نفتی ( بنا گستر کرانه )
  مشاوره و انجام امور بیمه ای
 • دی ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
  اداره آب و فاظلاب استان هرمزگان
  مشاوره و انجام امور بیمه ای
 • مرداد ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت های راه سازی و ساختمانی و آبرسانی و ...
  مشاوره و انجام امور بیمه ای
 • مرداد ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  مجتمع های تجاری ( سیتی سنتر ، رویال ، ستاره قشم و ... )
  مشاوره و انجام امور بیمه ای
 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  کمیته امداد امام خمینی
  مشاوره و انجام امور بیمه ای

دانش تخصصی

 • قوانین و مقررات بیمه
  100% Complete
  عنوان مدرک: آزمون بیمه مرکزی
 • محاسبه بیمه
  100% Complete
  عنوان مدرک: آزمون بیمه مرکزی
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره آموزش تخصصی و پیشرفته بیمه های مسولیت های ساختمانی ، عمرانی و ...
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره آموزش تخصصی و پیشرفته بیمه های آتش سوزی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره آموزش تخصصی و پیشرفته بیمه های زندگی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره آموزش تخصصی و پیشرفته بیمه های حمل و نقل
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره آموزش تخصصی و پیشرفته بیمه های باربری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره آموزش تخصصی و پیشرفته قوانین بیمه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • وب سایت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • www.bbnd.ir
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار بیمه ای فن آوران
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • قوانین و مقررات بیمه
  100% Complete
  عنوان مدرک: آزمون بیمه مرکزی
 • محاسبه بیمه
  100% Complete
  عنوان مدرک: آزمون بیمه مرکزی
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره آموزش تخصصی و پیشرفته بیمه های مسولیت های ساختمانی ، عمرانی و ...
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره آموزش تخصصی و پیشرفته بیمه های آتش سوزی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره آموزش تخصصی و پیشرفته بیمه های زندگی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره آموزش تخصصی و پیشرفته بیمه های حمل و نقل
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره آموزش تخصصی و پیشرفته بیمه های باربری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره آموزش تخصصی و پیشرفته قوانین بیمه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • وب سایت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • www.bbnd.ir
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com