مختصری از من

ضمن افتخار همکاری با تیم درحال توسعه شما،اینجانب به عنوان رهبری یک تیم یا اکیپ تخصصی و همچنین در زمینه های کامپیوتر،خلاقیت،شبکه سازی و ارتباط و فالو میتوانم مفید واقع شوم...

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی ریاضی فیزیک
  گرایش مهندسی معماری /دانشگاه پیام نور / معدل 16

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵
  bizmlm
  بازاریابی و فروش/ بازاریابی شبکه ای

  توضیحات: رهبر تیم

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • هنری،موسیقی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن

دانش تخصصی

 • علوم کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • علوم کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com