مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  دکتری مدیریت
  گرایش مالی /دانشگاه تهران
 • 1386 تا 1389
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه تهران

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شرکت برید سامانه
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ عضو هیئت مدیره
 • تیر ۱۳۹۰ تا تیر ۱۳۹۳
  بانک ملت
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ مشاور توسعه بازار و بانکداری جامع
 • فروردین ۱۳۸۶ تا تیر ۱۳۹۰
  شرکت برید سامانه
  بازاریابی و فروش/ مدیر بازاریابی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • تدریس دروس بازاریابی، مدیریت استراتژیک، مشتری مداری، بازاریابی خدمات مالی
https://.com