مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه غیر انتفاعی اوج

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  سامان مدار پارس
  سخت افزار و شبکه/ نصب راه اندازی اکسس کنترل _گیت کنترل تردد
 • شهریور ۱۳۹۴ تا آذر ۱۳۹۴
  تک پردازش
  تولید فروش کاتریج_فروش لپ تاپ سیستم های کامپیوتری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • علوم کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • C/C++
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • #C
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • CodeVisionAVR
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio Ultimate
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Team Viewer
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • علوم کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com