مختصری از من

در سال 1384 با افتتاح مرکز تعمیر موبایل شروع به فعالیت در این ضمینه کرده و تا به امروز هم به فعالیت خود ادامه داده ام. بدلیل نبود صنف مربوطه تا سال 89 نتوانستم مدرک فعالیتی از صنف اخذ کنم . از سال 92مدرک فعالیت خود را در ضمینه تعمیرات تخصصی مویابل را از صنف اخذ گردید ه ام .در حال حاظر به دلیل جا بجایی جواز کسب در حال اقدام میباشد .(حدودا یک ماه هست به مکان جدید انتقال پیدا کرده اییم)

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  دیپلم الکترونیک
  / معدل 17

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • الکترونیک
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • الکترونیک
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com