مختصری از من

به شدت علاقه مند به فالیت در محیطی هستم که انتظاراتش به مراتب بیشتر از سطح دانشی و مهارتی من باشد، این موضوع محرک جدی در مسیر رشد فردیم محسوب می شود و در تعریفی کلی این فضا رو خیلی نزدیک به محیطی استارآپی با تعریف ایده آل استارت آپ می دونم. از پیاده سازی ایده هایم خیلی لذت میبرم. سرعت کار بهم انگیزه مضاعف میده و کندی و ندید بازخورد مشخص کسلم میکنه و حالم رو ناخوش. مشتاق همکاری با آدم های باهوشتر و قوی تر از خودم هستم.

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی دریا
  گرایش کشتی سازی /دانشگاه صنعتی مالک اشتر / معدل 15.44

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۲
  شرکت تعمییرات کشتی پرشیا هرمز
  کارآموز

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  مقاله تحلیل سازه ای شناور تندرو کامپوزیتی بر طبق استاندارد GL

ابزار و نرم افزار

 • ICDL (بسته اداری)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD (طراحی مکانیکی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آباکوس (تحلیل المان محدود)
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com