مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  دکتری DBA
  /دانشگاه موسسه بهار
 • 1386 تا 1389
  کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)
  گرایش منابع انسانی /دانشگاه تهران / معدل 18.5
 • 1379 تا 1384
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد
 • 1378 تا 1374
  دیپلم ریاضی فیزیک
  گرایش ریاضی فیزیک / معدل 19

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  سل پک
  منابع انسانی/ مدیر منابع انسانی
 • فروردین ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۴
  ال جی الکترونیکس
  منابع انسانی/ مدیر منابع انسانی
 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۲
  ال جی الکترونیکس
  منابع انسانی/ کارشناس ارشد آموزش و توسعه کارکنان
 • تیر ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۹۱
  ال جی الکترونیکس
  کارشناس کنترل کیفیت نرم افزار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: آیلتس
 • فرانسوی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com