مختصری از من

https://ir.linkedin.com/in/somayehyousefi

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1391
  کارشناسی ارشد MBA
  گرایش استراتژی /دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی / معدل 18.62
 • 1384 تا 1388
  کارشناسی حسابداری
  گرایش دولتی /دانشگاه علوم اقتصادی / معدل 19.05

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  انرژی دانا
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر توسعه منابع انسانی

  توضیحات: - طراحی آیین نامه استعدادیابی
  - طراحی فرایند جذب و استخدام (با تمرکز بر کیفیت استخدام و تجربه کاندیدا)
  - انجام بیش از 150 مصاحبه شغلی (برای تمامی سطوح و تمامی مشاغل)
  - استفاده از ابزارهای جدید منبع یابی
  - تهیه داشبورد جذب و استخدام
  - برگزاری و تحلیل تعلق سازمانی کارکنان با استفاده از متدلوژی گالوپ

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
  انرژی دانا
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس ارشد منابع انسانی

  توضیحات: - تهیه دستورالعمل ارزشیابی مشاغل بر اساس متدولوژی HAY
  - ارزشیابی بیش از 200 شغل با استفاده از متدولوژی HAY
  - طراحی روش رتبه بندی مشاغل (تبدیل نمره شغل به رتبه شغل)
  - طراحی ساختار حقوق سال 94 بر اساس اطلاعات بازار و مناطق جغرافیایی
  - طراحی سیاست افزایش شایستگی حقوق سال 94 بر اساس ارزیابی شایستگی و جایگاه حقوق و حفظ میانگین 3% افزایش شایستگی
  - طراحی بسته مزایای جدبد به روش کافه تریا (افزایش 30 درصدی در استفاده از مزایا)
  - طراحی و پیاده سازی بیمه عمر و سرمایه گذاری (مشارکت بیش از 50% از پرسنل)
  - طراحی دستورالعمل تشویق و قدردانی از کارکنان
  - همکاری در تغییر ساختار بخش منابع انسانی
  - تهیه گزارش عملکر ماهانه به هیئت مدیره
  - کارمند نمونه سال 1394

 • اسفند ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۳
  انرژی دانا
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس منابع انسانی

  توضیحات: - طراحی و پیاده سازی ارزیابی عملکرد کارکنان، اعضای هیئت مدیره، و کارگروه‌ها
  - نیازسنجی آموزشی و مدیریت فرایند آموزش کارکنان بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد و شایستگی‌های شغلی
  - محاسبات کارکرد ماهیانه کارکنان
  - ورود اطلاعات پرسنل در سیستم جدید منابع انسانی (IFS-ERP) و رساندن درصد تکمیل اطلاعات به 85%

 • خرداد ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۱
  دانشگاه تربیت مدرس
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس ارشد مدیریت تغییر

  توضیحات: به عنوان یکی از اعضای تیم مشاوره مدیریت تغییر در پروژه تغییر سیستم مالیاتی سازمان مالیاتی کشور:
  - تهیه محتوای آموزشی مدیریت تغییر بر اساس متدلوژی ادکار
  - ارزیابی اثربخشی آموزشی با استفاده از متدلوژی ادکار
  - تهیه یکی از دستاوردهای پرژوه تغییر: مربی گری
  - تهیه گزارش خلاصه مدیریتی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  - انتشار مقاله رتبه بندی روش های ارزشگذاری نام تجاری از دید مشتریان صنعت مالی، مجله مدیریت بازاریابی، دانشگاه آزاد، 1394
 • 1393
  - انشار مقاله  Prioritizing brand equity methods from customers’ perspective for the food industry, Journal of Food Products Marketing (ISI), Routledge (Taylor & Francis Group), England, 2014
 • 1389
  - انشار مقاله Evaluating effective factors on the professional power of certified public accountants: Iranian evidence, African Journal of Business (ISI), South Africa, 2011

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدیریت منابع انسانی (HRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک: Professional Human Resource international (PHRIi), HRCI, Dubai
 • نیرویابی (جذب، انتخاب، استخدام)
  100% Complete
  عنوان مدرک: Talent Acquisition Strategist (TAS), HCI, USA
 • مدیریت کیفیت ISO 9001
  60% Complete
  عنوان مدرک: ISO9001:2015, OSS,Iran
 • قانون کار
  80% Complete
  عنوان مدرک: قانون کار و تأمین اجتماعی، سازمان مدیریت صنعتی
 • کانون ارزیابی و توسعه
  80% Complete
  عنوان مدرک: ارزیاب کانون ارزیابی، سازمان مدیریت صنعتی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft OneNote
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: IELTS, British Council, Dubai
 • فرانسوی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت منابع انسانی (HRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک: Professional Human Resource international (PHRIi), HRCI, Dubai
 • نیرویابی (جذب، انتخاب، استخدام)
  100% Complete
  عنوان مدرک: Talent Acquisition Strategist (TAS), HCI, USA
 • مدیریت کیفیت ISO 9001
  60% Complete
  عنوان مدرک: ISO9001:2015, OSS,Iran
 • قانون کار
  80% Complete
  عنوان مدرک: قانون کار و تأمین اجتماعی، سازمان مدیریت صنعتی
 • کانون ارزیابی و توسعه
  80% Complete
  عنوان مدرک: ارزیاب کانون ارزیابی، سازمان مدیریت صنعتی
https://.com