مختصری از من

فردی فعال، منظم، پر جنب و جوش و علاقمند به کسب دانش و تجربه بیشتر در محیط کار و تحصیل و
همچنین دارای روحیه کار تیمی و گروهی هستم.

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
  /دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / معدل 14.86

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • MCSE
  60% Complete
  عنوان مدرک: network infrastructure-application infrastructure-enterprise administrator
 • linux
  60% Complete
  عنوان مدرک: LPIC01

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • MCSE
  60% Complete
  عنوان مدرک: network infrastructure-application infrastructure-enterprise administrator
 • linux
  60% Complete
  عنوان مدرک: LPIC01
https://.com