مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابرسی /دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد علوم و فنون قزوین / معدل 15.66
 • 1382 تا 1385
  فوق دیپلم حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه موسسه غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی مشهد واحد کاشمر / معدل 12.92

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۸۸ تا هم اکنون
  شرکت خدمات پشتیبان پاسارگاد آریان
  منابع انسانی و آموزش/ کارمند امور اداری و پرسنلی
  تصویر مدرک

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک: تجربی

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com