مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1388
  کارشناسی زبان انگلیسی
  گرایش مترجمی /دانشگاه پیام نور / معدل 16

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آلمانی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • اسپانیایی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com