مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1394
    کارشناسی فیزیک
    گرایش هسته ای /دانشگاه ارومیه / معدل 15.01
https://.com