مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
  گرایش استراتژیک /دانشگاه پیام نور تهران غرب / معدل 16
 • 1385 تا 1387
  کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی
  /دانشگاه غیر انتفاعی خزر / معدل 16

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت مهندسین مشاور آشناب
  مسئول دفتر/ رئیس دفتر مدیران ارشد
 • اردیبهشت ۱۳۹۱ تا مهر ۱۳۹۴
  شرکت زرین چاشت راشین
  خرید و تدارکات زنجیره تامین/ کارشناس
 • اردیبهشت ۱۳۸۸ تا اسفند ۱۳۸۹
  شرکت صنایع غذایی همیار
  صنایع غذایی/ مسئول فنی و مسئول کنترل کیفیت

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com