مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1391
  دکتری داروسازی
  /دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۴
  بیمارستان امام خمینی سردشت
  داروسازی و بیو تک/ مسئول فنی بخش تدارکات داروئی

  توضیحات: از سال 1391-1392 مسئول فنی داروخانه میعاد در شهرستان مهدیشهر استان سمنان
  1392-1393 موسس و مسئول فنی داروخانه دکتر حسینی در شهر ربط استان آذربایجان غربی
  1393 تاکنون موسس و مسئول فنی داروخانه شبانه روزی دکتر حسینی واقع در بیمارستان امام خمینی شهرستان سردشت استان آذربایجان غربی

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com