مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1378 تا 1382
    فوق دیپلم حسابداري
    گرایش مالي /دانشگاه شهيد باهنر كرمان
https://.com