مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1392
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه عبدالرحمن صوفی زنجان / معدل 13.85

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۵
  اداره کمیته امداد امام خمینی (ره)
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ فناوری اطلاعات

ابزار و نرم افزار

 • طراحی وب سایت
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com