مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1384 تا 1387
    دیپلم الکتروتکنیک
    گرایش برق
https://.com