مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد اقتصاد
  گرایش محض /دانشگاه علامه طباطبایی
 • 1390 تا 1395
  کارشناسی فیزیک
  گرایش محض /دانشگاه صنعتی امیرکبیر / معدل 16.05

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  ارائه مقاله "مقدمه ای بر اقتصاد کوانتومی، امکان و الزامات آن"
 • 1395
  پژوهش "خواص نیمه رساناها" مبتنی بر فیزیک حالت جامد
 • 1392
  پژوهش "آشنایی با نانو مواد و کاربردها"
 • 1390
  مشاور تحصیلی موسسه علمی فرهنگی رهپویان دانش

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Python
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com