مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی مهندسی مواد
  گرایش مهندسی تکنولوژی جوشکاری /دانشگاه ازاد اسلامی واحد مجلسی اصفهان
 • 1387 تا 1389
  فوق دیپلم برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه ازاد واحد اراک

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۴
  پالایشگاه اراک.شرکت شهاب ساخت اصفهان
  نوساز.یا فیتر
 • اردیبهشت ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۳
  پالایشگاه اراک .شرکت درسار بنا.پروژه خط لوله osw
  مهندس اجرایی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1391
  دوره لوکوموتیورانی در مرکز اموزش راهن اراک به مدت یک سال و اخذ گواهی که شامل (حریق شناسی و اطفاء حریق_ایمنی و بهداشت محیط کار hse_ روابط عمومی_زبان انگلیسی مکالمه و تخصصی_مدیریت بحران_برق_مکانیک و..........

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • بازرسی جوش NDT Level II
  80% Complete
  عنوان مدرک: Vt_mt_pt_ut
 • عایق کاری خطوط لوله
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • استانداردهای جوشکاری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اشنایی اولیه با سی ویل
  20% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ADSL
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • بازرسی جوش NDT Level II
  80% Complete
  عنوان مدرک: Vt_mt_pt_ut
 • عایق کاری خطوط لوله
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • استانداردهای جوشکاری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اشنایی اولیه با سی ویل
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com