مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1381 تا 1388
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد / معدل 13.94

پروژه ها

 • 1384
  نرم افزار تبلیغاتی و اطلاع رسانی پَرَن به مدت3 سال
  طراح و برنامه نویس

افتخارات

 • 1395

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • تحقیق و نشر مقاله های فرهنگی
 • شرکت در ورزشهای گروهی مثل فوتبال و تنیس
 • شرکت در فعالیت های انسان دوستانه مثل جمع اوری کمک برای افراد نیازمند

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • برنامه نویسی NET.
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه نویسی NET.
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com