مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1390
  کارشناسی جغرافیای طبیعی
  گرایش ژیومورفولوژی /دانشگاه موسسه ی آموزش عالی طبرستان / معدل 13

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۳
  شرکت صنایع شیمیایی غرب
  مسئول دفتر/ متصدی امور دفتری

دانش تخصصی

 • دوره ی آموزشی GIS
  20% Complete
  عنوان مدرک: ARCGIS
 • کمک پرستاری
  100% Complete
  عنوان مدرک: کمک پرستاری(کمک بهیار)
 • تسلط نسبی به برنامه ی office از جمله word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • دوره ی آموزشی GIS
  20% Complete
  عنوان مدرک: ARCGIS
 • کمک پرستاری
  100% Complete
  عنوان مدرک: کمک پرستاری(کمک بهیار)
 • تسلط نسبی به برنامه ی office از جمله word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com