مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی عمران
  گرایش مهندسی سواحل و بنادر و سازه های دریایی /دانشگاه صنعتی شاهرود / معدل 17
 • 1387 تا 1393
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه خاوران / معدل 15.32

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۴
  مجمع خیرین مسكن ساز خراسان رضوی
  مهندسی عمران/ معماری/ نظارت و کنترل امور اجرایی

  توضیحات: نظارت بر نحو انجام کارهای اجرایی
  کنترل کمی کارهای اجرایی توسط رسیدگی به صورت وضعیت های ارسالی پیمانكاران از
  مدیریت اجرایی و ارسال آنها به مدیریت مالی جهت پرداخت
  کنترل و رسیدگی گزارش کار روزانه و هفتگی پروژه
  و ....

 • تیر ۱۳۸۹ تا تیر ۱۳۹۰
  شركت ساختماني گسترش و نوسازي صنايع ايرانيان مانا
  مهندسی عمران/ معماری/ مشاور عملیات خاکی - کارشناس دفتر فنی

  توضیحات: تهیه متره مصالح و فعالیتهای اجرایی سازها
  مطالعه و بررسی نقشه های دریافتی از مشاور و تهیه لیست اشكالات و درخواست رفع و
  تكمیل آنها از مهندسین مشاور
  صدور دستور کار و تهیه صورتجلسات
  تهیه نقشه های اجرایی
  و ....

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  مطالعه بر روی تاثیرات تغییر خط ساحلی بر رسوب گذاری در بنادر و کانال های دسترسی
 • 1395
  مطالعه رابطه میان طرح بندی بندر، تغییرات خط ساحل و رسوبگذاری بندر و کانال های دسترسی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Fortran
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ETABS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAP 2000
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Ansys AQWA
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • SACS
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com