مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1390
  کارشناسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه تهران مرکز / معدل 15.5

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۶
  داده گستر عصر نوین
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس منابع انسانی
 • آبان ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۳
  داده گستر عصر نوین
  سرپرست فروش
 • بهمن ۱۳۹۱ تا آبان ۱۳۹۲
  داده گستر عصر نوین
  کارشناس فروش

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • انجام کار گروهی و تیمی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • گ
  20% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • گ
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com