مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1396 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه تهران مرکز

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  ایده پرداز پویای آواتک (نیک پرینت)
  هنرطراحی/ گرافیست
 • تیر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  نوین گرافیک
  هنرطراحی/ گرافیست

  توضیحات: خودگردان و به صورت پروژه ای

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • طراحی گرافیک
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Illustrator
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • طراحی گرافیک
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com