مختصری از من

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  كارگزاري دنياي خوبره
  مالی و حسابداری/ كارشناس اينترنتي

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  مقاله داخلي

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • اتوكد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com