مختصری از من

گذراندن دوره های سیتوژنتیک و آنالیز و شرکت و سخنرانی در سمینار ها و همایش های مرکز تحقیقات ژنومیک در دانشگاه شهید بهشتی - داشتن مقاله ی معتبر در خصوص سرطان با عنوان AML با همکاری اساتید معتبر دانشگاه شهید بهشتی-تسلط متوسط به زبان انگلیسی و تسلط کامل به زبان ترکی استانبولی-نماینده علمی مرکز تحقیقات ژنومیک در شهرستان خوی- نماینده علمی فروش شرکت دانش بنیان بینا پژوهش در شهر تبریز و خوی

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1391
  کارشناسی زیست سلولی و مولکولی
  گرایش ژنتیک /دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند / معدل 15.45

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com