مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی صنایع
  /دانشگاه تهران

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۳
  شرکت آرماتور پردیس
  مهندسی صنایع/ کارشناس کنترل پروژه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  انجام پروژه های دانشجویی با موضوعات: 1)تأثیر قیمت حامل های انرژی بر تابع عرضه شرکت صنایع مس باهنر 2)مقایسه اقتصادی طرح های استخراجی معدن مس چهارگنبد 3)زمان سنجی مونتاژ خودکار¬¬ 4)پروژه زمان بندي آماده سازي یک معدن زیرزمینی(کنترل پروژه) 5)طرح ریزی واحد های صنعتی- شرکت الکتروموتور فن

دانش تخصصی

 • تحلیل سیستم ها
  20% Complete
  عنوان مدرک: گذراندن یک درس سه واحدی
 • مدیریت کیفیت
  20% Complete
  عنوان مدرک: گذراندن یک درس سه واحدی
 • اصول بازاریابی
  20% Complete
  عنوان مدرک: گذراندن یک درس دو واحدی
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  20% Complete
  عنوان مدرک: گذراندن یک درس سه واحدی

ابزار و نرم افزار

 • Primavera
  20% Complete
  عنوان مدرک: دوره یک روزه در انجمن علمی
 • vensim
  20% Complete
  عنوان مدرک: دوره یک روزه در انجمن علمی
 • Matlab
  20% Complete
  عنوان مدرک: دوره یک روزه در انجمن علمی
 • awesim
  20% Complete
  عنوان مدرک: در کنار تدریس درس شبیه سازی
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Access
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک: تمام کتاب های TOPNOTCH
دانش تخصصی
 • تحلیل سیستم ها
  20% Complete
  عنوان مدرک: گذراندن یک درس سه واحدی
 • مدیریت کیفیت
  20% Complete
  عنوان مدرک: گذراندن یک درس سه واحدی
 • اصول بازاریابی
  20% Complete
  عنوان مدرک: گذراندن یک درس دو واحدی
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  20% Complete
  عنوان مدرک: گذراندن یک درس سه واحدی
https://.com