مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مکانیک
  گرایش طراحی کاربردی /دانشگاه آزاد شهرکرد / معدل 17.5
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مکانیک
  گرایش جامدات /دانشگاه آزاد خمینی شهر / معدل 15

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵
  سپیدنام زاگرس
  مهندسی مکانیک/هوافضا/ مسئول کنترل کیفی

  توضیحات: گواهی جوشکاری پلی اتیلن

 • بهمن ۱۳۹۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  سیماب زاگرس
  ایمنی و محیط زیست/ مسئول HSE
https://.com