مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی مدیریت بازرگانی
  /دانشگاه پیام نور / معدل 14.43

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴
  دفتر پیشخوان خدمات دولتی
  کارمند
 • مهر ۱۳۹۲ تا دی ۱۳۹۲
  بانک ملی ایران
  مالی و حسابداری/ دستیار

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • مطالعه،ورزش، موزیک

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • بیمه های بازرگانی
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک بیمه های بازرگانی ازسازمان فنی حرفه ای کشور
 • حسابداری بازرگانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مامور خرید
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک مامور خرید از سازمان فنی حرفه ای کشور

ابزار و نرم افزار

 • Asdl1.Asdl2
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک از سازمان فنی حرفه ای کشور
 • فتوشاپ
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک از سازمان فنی و حرفه ای کشور

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • بیمه های بازرگانی
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک بیمه های بازرگانی ازسازمان فنی حرفه ای کشور
 • حسابداری بازرگانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مامور خرید
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک مامور خرید از سازمان فنی حرفه ای کشور
https://.com