مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مديريت بازرگاني
  گرایش مديريت مالي /دانشگاه آزاد

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۲ تا مهر ۱۳۹۵
  بهسازان
  مالی و حسابداری/ مدير مالي
 • شهریور ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۳
  فولاد بافق
  مالی و حسابداری/ رئيس حسابداري
 • آبان ۱۳۷۹ تا اسفند ۱۳۸۹
  مرغ كردان
  مالی و حسابداری/ رئيس حسابداري

  توضیحات: بعد از آن مشغول در دو شركت ديگر

دانش تخصصی

 • نرم افزارهای مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزارهای مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com