مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی معماری
  گرایش نقشه کشی /دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه / معدل 15.6

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵
  دفتر فنی مهندسی
  مهندسی عمران/ معماری/ مهندس معمار

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk 3ds Max
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com