مختصری از من

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا مهر ۱۳۹۵
  موسسه حقوقی
  مالی و حسابداری/ امور مالی
 • تیر ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۴
  شرکت نگین شرق
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • نرم افزار پاتریس
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزار پاتریس
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com